Privacy Policy

Privacybeleid SGDeco.nl

https://www.SGDeco.nl

 

Over ons privacybeleid

SGDeco.nl geeft veel om de privacy.

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over onze bezoekers, klanten en alle andere die toegang hebben tot de Website (verder samen “Bezoekers” genoemd) en diens gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen de gegevens van onze bezoekers nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SGDeco.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/07/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over onze bezoekers door ons worden verzameld, waar deze gegevens  voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij deze gegevens opslaan en hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten onze klanten hebben  met betrekking tot de door hen aan ons verstrekte persoonsgegevens. Door het gebruiken van onze Website gaat u akkoord met deze privacy policy. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig risico of enige schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van onze website.

Als er vragen zijn over ons privacybeleid kan er contact worden opgenomen met onze contactpersoon voor privacyzaken door een e-mail te sturen, de contactgegevens zijn te vinden aan het einde van ons privacybeleid.

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u via een formulier of email aan ons verstrekt:

  1. Naam;
  2. Telefoonnummer;
  3. E-mailadres;
  4. Adres;
  5. Communicatie tussen SGDeco.nl en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen).

Daarnaast stemt u, door gebruik te maken van onze website, ermee in dat wij de volgende gegevens verzamelen.

 

Logfile informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, uw locatiegegevens indien u deze deelt, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer en de trends op de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten naar onze Website. Dit gaat over de webpagina’s die u bezoekt, add-ons die wij gebruiken en de functionaliteiten van onze website waarvan u gebruik maakt. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij kunnen u op geen enkele wijze identificeren. U kunt deze cookies gemakkelijk van uw computer verwijderen door deze uit de systeemmap ‘Cookies’ te verwijderen. Ook kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u niet automatisch cookies wilt toestaan.

Google analytics installeert een permanente cookie op uw webbrowser, maar kan u niet identificeren. Deze cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Als u voor de eerste keer onze website bezoek zullen wij u vragen cookies toe te staan. U kunt dit weigeren. Als u dit weigert kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website.

 

Google:

Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - te installeren voor uw webbrowser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder is te lezen op welke wijze wij de persoonsgegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Beveiliging en veiligheid

SGDeco.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, SGDeco.nl kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en SGDeco.nl. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Het gebruik van de website en de informatie die daar wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd is versleuteld met een SSL-certificaat. U herkent dit aan het slotje en de groene letters in de URL-balk.

 

Webwinkelsoftware

LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die klanten ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stellen, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot de gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting

MijnDomein

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruikvan de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Alleen wanneer iemand zich aanmeld voor onze nieuwsbrief wordt deze opgenomen in onze mailingslijs van MailChimp. MailChimp zal namen en e-mailadressen nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat de ‘unsubscribe’ link. Wanneer deze wordt aangeklikt ontvangt men onze nieuwsbrief niet meer. De persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Office365, Mijn webhost

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365, Mijn webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van onze gegevens en die van onze klanten zoveel mogelijk te voorkomen. Office365, Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors:

Mollie

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt van klanten in sommige gevallen voor- en achternaam, in sommige gevallen adres en woonplaatsgegevens, IP-adres, de internetbrowser en apparaat type, de betaalgegevens zoals een bankrekening- of creditcardnummer, in sommige gevallen informatie over het product of de dienst die wordt afgenomen en overige persoonsgegevens welke klanten actief verstrekken in bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor de gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart persoonsgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Klik hier voor de privacyverklaring van Mollie.

 

Buckaroo

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij ook gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt van klanten in sommige gevallen voor- en achternaam, in sommige gevallen adres en woonplaatsgegevens, IP-adres, de internetbrowser en apparaat type, de betaalgegevens zoals een bankrekening- of creditcardnummer, in sommige gevallen informatie over het product of de dienst die wordt afgenomen en overige persoonsgegevens welke klanten actief verstrekken in bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor de gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart persoonsgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Klik hier voor de privacyverklaring van Buckaroo.

 

Billink

Om de mogelijkheid van achteraf betalen aan te bieden in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Billink. Billink verwerkt van klanten: Naam, Geboortedatum, Adres, woonplaats, land, Geslacht, (Mobiele) telefoonnummer, E-Mailadres, Bedrag vordering, Factuurdatum en vervaldatum vordering, Geleverde diensten/goederen, IP-adres.

Billink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. Wij hebben ten aanzien hiervan een overeenkomst met Billing gesloten.

De verwerking door Billink van de persoonsgegevens zal plaatsvinden in het kader van het factureren, doorlopen van een sommatietraject waardoor klanten worden bewogen om facturen te voldoen, het valideren van de juistheid van de gegevens van klanten die een overeenkomst m.b.t. achteraf betalen met ons (SGDeco.nl) willen aangaan, alsmede die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Billink behoudt zich het recht voor om voor haar verwerkingen gebruik te maken van (sub)verwerkers, in het geval dat informatie van een (potentiële) klant dient te worden gevalideerd ten einde te bepalen of gebruik gemaakt kan worden van de betaaldienst van Billink.

Billink behoudt zich het recht voor de gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billink dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Billink bewaart persoonsgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als iemand een review achterlaat via WebwinkelKeur dan is die persoon verplicht om zijn of haar naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan de juiste bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact opnemen om een toelichting op de review te geven. In het geval dat wij klanten uitnodigen om een review achter te laten delen wij hun naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel een uitnodiging te sturen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

Als er een bestelling bij ons geplaatst is, is het vaak onze taak om het pakket te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van derden (leverancier/transporteur) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij in dat geval naam, adres met woonplaatsgegevens en telefoonnummer van onze klant met deze derden delen. De leverancier/transporteur gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat leverancier/transporteur onderaannemers inschakelt, stelt deze gegevens ook aan die partijen ter beschikking. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Voor de verzending van pakketten maken wij voornamelijk gebruik van de diensten van MyParcel en Shops United. MyParcel en Shops United hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. Wij hebben ten aanzien hiervan een overeenkomst met MyParcel en met Shops United gesloten.

 

Facturatie en boekhouden

Administratiekantoor OKV

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Administratiekantoor OKV. Wij delen naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot een bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Administratiekantoor OKV is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

Administratiekantoor OKV gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die een klant verstrekt. Wij gebruiken de gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als een klant gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op diens verzoek - op een later moment contact met op te nemen, vragen wij hiervoor diens expliciet toestemming. De gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het domein SGDeco.nl of stijgergardendesign.nl. SGDeco.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan SGDeco.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens zolang iemand cliënt van ons is. Dit betekent dat wij een klantprofiel bewaren totdat de klant aangeeft dat hij of zij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

 

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot een dergelijk cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van de bijbehorende opdracht hebben vervaardigd.

 

Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft een klant als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe iemand zich op deze rechten kan beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van klant gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat een klant de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij de klant vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt de klant in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Klanten hebben te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als vermoedt wordt dat wij persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Klanten hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op diens persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Er kan een verzoek met die strekking worden gedaan aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt de klant dan een reactie op diens verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Klanten hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op diens persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kan worden gedaan aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt de klant dan een reactie op diens verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Klanten hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op diens persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken Een verzoek met die strekking kan worden gedaan aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt de klant dan een reactie op diens verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot die klant de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Klanten hebben altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op diens persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Een verzoek met die strekking kan worden gedaan aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt de klant dan een reactie op diens verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over die klant, die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Klanten hebben in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van SGDeco.nl. Als een klant bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van diens bezwaar. Is het bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan die klant ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Klanten hebben bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken de gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Wanneer een klant de mening heeft dat dit wel zo is, kan hij of zij contact op nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

SGDeco maakt gebruik van analytische en functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan SGDeco de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

 

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie.

 

Contactgegevens

SGDeco.nl

A.H.Verweijweg 12

2651LX Berkel en Rodenrijs

Nederland

E-mail: [email protected]

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Ronald Stijger

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »